SẢN PHẨM NỔI BẬT
Màng xốp hơi Bình Dương

Màng xốp hơi Bì...

Màng xốp hơi Bình Dương

Màng xốp hơi Bì...

Màng xốp hơi Bình Dương

Màng xốp hơi Bì...

Màng xốp hơi Bình Dương

Màng xốp hơi Bì...

Màng Pe foam Bình Dương

Màng Pe foam Bình Dư&...

Màng Pe foam Bình Dương

Màng Pe foam Bình Dư&...

Pe foam Bình Dương

Pe foam Bình Dươ...

Pe foam Bình Dương

Pe foam Bình Dươ...

Giấy xeo 2 lớp Bình Dương

Giấy xeo 2 lớp...

Giấy xeo 2 lớp Bình Dương

Giấy xeo 2 lớp...

Giấy cuộn 2 lớp Bình Dương

Giấy cuộn 2 l&...

Giấy xeo 2 lớp Bình Dương

Giấy xeo 2 lớp...

Vật liệu đóng gói khác

thông tin liên hệ
Mr Quỳnh
- 0909 316 811

Màng PE Foam

Pe foam Bình Dương
Pe foam Bình Dương
Màng Pe foam Bình Dương
Màng Pe foam Bình Dương
Pe foam Bình Dương
Pe foam Bình Dương
Màng Pe foam Bình Dương
Màng Pe foam Bình Dương
Pe foam Bình Dương
Pe foam Bình Dương
Màng Pe foam Bình Dương
Màng Pe foam Bình Dương
Pe foam Bình Dương
Pe foam Bình Dương
Màng Pe foam Bình Dương
Màng Pe foam Bình Dương
Pe foam Bình Dương
Pe foam Bình Dương
Màng Pe foam Bình Dương
Màng Pe foam Bình Dương
Pe foam Bình Dương
Pe foam Bình Dương
Pe foam Bình Dương
Pe foam Bình Dương
Màng Pe foam Bình Dương
Màng Pe foam Bình Dương
Pe foam Bình Dương
Pe foam Bình Dương
Màng Pe foam Bình Dương
Màng Pe foam Bình Dương

MÀNG XỐP HƠI

Màng xốp hơi Bình Dương
Màng xốp hơi Bình Dương
Màng xốp hơi Bình Dương
Màng xốp hơi Bình Dương
Màng xốp hơi Bình Dương
Màng xốp hơi Bình Dương
Màng xốp hơi Bình Dương
Màng xốp hơi Bình Dương
Màng xốp hơi Bình Dương
Màng xốp hơi Bình Dương
Màng xốp hơi Bình Dương
Màng xốp hơi Bình Dương
Màng xốp hơi Bình Dương
Màng xốp hơi Bình Dương
Màng xốp hơi Bình Dương
Màng xốp hơi Bình Dương
Màng xốp hơi Bình Dương
Màng xốp hơi Bình Dương
Màng xốp hơi Bình Dương
Màng xốp hơi Bình Dương

Sản phẩm Giấy 2 lớp

Giấy xeo 2 lớp Bình Dương
Giấy xeo 2 lớp Bình Dương
Giấy cuộn 2 lớp Bình Dương
Giấy cuộn 2 lớp Bình Dư)...
Bao bì carton 2 lớp Bình Dương
Bao bì carton 2 lớp Bình Dương
Giấy xeo 2 lớp Bình Dương
Giấy xeo 2 lớp Bình Dương
Giấy cuộn 2 lớp Bình Dương
Giấy cuộn 2 lớp Bình Dư)...
Bao bì carton 2 lớp Bình Dương
Bao bì carton 2 lớp Bình Dương
Giấy xeo 2 lớp Bình Dương
Giấy xeo 2 lớp Bình Dương
Giấy cuộn 2 lớp Bình Dương
Giấy cuộn 2 lớp Bình Dư)...
Bao bì carton 2 lớp Bình Dương
Bao bì carton 2 lớp Bình Dương
Giấy xeo 2 lớp Bình Dương
Giấy xeo 2 lớp Bình Dương
Giấy cuộn 2 lớp Bình Dương
Giấy cuộn 2 lớp Bình Dư)...
Bao bì carton 2 lớp Bình Dương
Bao bì carton 2 lớp Bình Dương
Giấy xeo 2 lớp Bình Dương
Giấy xeo 2 lớp Bình Dương
Giấy cuộn 2 lớp Bình Dương
Giấy cuộn 2 lớp Bình Dư)...
Giấy cuộn 2 lớp Bình Dương
Giấy cuộn 2 lớp Bình Dư)...
Giấy cuộn 2 lớp Bình Dương
Giấy cuộn 2 lớp Bình Dư)...
Giấy cuộn 2 lớp Bình Dương
Giấy cuộn 2 lớp Bình Dư)...
Giấy cuộn 2 lớp Bình Dương
Giấy cuộn 2 lớp Bình Dư)...

Băng Keo, Màng chít

Màng chít
Màng chít
Màng chít
Màng chít
Màng chít
Màng chít
Băng keo trong
Băng keo trong