Màng PE Foam

Vật liệu đóng gói khác

thông tin liên hệ
Mr Quỳnh
- 0909 316 811

Màng Pe Foam Dạng Cuộn

pe foam 0.5*105*600m
pe foam 0.5*105*600m
pe foam 1.0T*105*600m
pe foam 1.0T*105*600m
pe foam 1.5*105*600m
pe foam 1.5*105*600m
Màng PE foam dạng cuộn
Màng PE foam dạng cuộn
Màng PE foam dạng cuộn
Màng PE foam dạng cuộn
Màng PE foam dạng cuộn
Màng PE foam dạng cuộn